Dalaman Malmüdürlüğü

Ekrem ATAR

Mal Müdürü
Telefon: (0252) 692 19 84
Faks: (0252) 692 52 53