Milas Malmüdürlüğü

Ayşe Güliz AKAT

Mal Müdürü
Telefon: (0252) 512 26 73
Faks: (0252) 512 10 58