Ortaca Malmüdürlüğü

Nurcan KUTLAR

Malmüdürü
Telefon: (0252) 282 89 00
Faks: (0252) 282 29 89