Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü

Yusuf KARATAŞ

Defterdarlık Uzmanı
Telefon: (0252) 214 86 00 Dahili: 1419
Faks: (0252) 214 10 35