Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Leyla ÖZDEMİR BOR

Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü
Telefon: (0252) 214 04 70
Faks: (0252) 212 70 08