Bizden Haberler

Tayin olan personelimiz

Tayin olan personelimiz

İlimiz Defterdarlığında Defterdarlık Uzmanı olarak görev yapmaktayken Balıkesir Defterdarlığına Defterdar Yardımcısı Görevlisi olarak atanan...››
Ziyaret...

Ziyaret...

      Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı (V) Fikri YILDIRIM 23.05.2017 tarihinde Defterdarımız Veysel SEZGİN i ziyaret etm...››

Emekli olan personelimiz

Defterdarlığımız Fethiye Malmüdürlüğünde Veznedar olarak görev yapmakta olan Emine KÖPRÜLÜ, 25.05.2017 tarihin...››