Maliye Bakanlığının Misyon Ve Vizyonu

MİSYONU
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

VİZYONU
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

 

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı arttıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,  

yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.

 

Defterdarlığımız Misyon Ve Vizyonu

MİSYONU
Maliye Politikasını; sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, mali disiplinden taviz vermeden, vatandaş odaklı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, uygulayan ve izleyen bir Defterdarlık.

VİZYONU
Bakanlığımızca belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda; hızlı ve kaliteli hizmet sunan, mali disiplinden taviz vermeden toplumsal faydayı arttıran, gelişmeye açık, vatandaş ve hizmet odaklı tarafsız bir yönetim anlayışıyla, kamu kaynaklarını zamanın ötesinde ve standartların üzerinde, konusunda uzman ve yetkin personeli ile etkin, etkili ve ekonomik şekilde yöneten ve denetleyen, öncü bir Defterdarlık.