Portföy

Taşınmaz No 48010106829 Taşınmaz Yüzölçümü 984,69 m²
İhale Tipi Kira Hazine Hissesi 984,69 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Ham Toprak
Cinsi 6 Nolu Köfteci-Dönerci Dükkanı Ada No 1160
İlçesi Menteşe Parsel No 1
Köy/Mahalle Emirbeyazıt Mahallesi Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarsız T.Bedel 16.000,00 TL
Açıklama

Kira Ana Cinsi: Ticari Nitelikli Alanlar

Kira Ayrıntı Cinsi: Dükkan

Kiralama Amacı: 6 Nolu Köfteci-Dönerci Dükkanı

Uygun Süre: 3 Yıl

Uygun Görülen Yüzölçümü: 23,87 m²

Geçici Teminat Bedeli 4.800,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 26.4.2018 14:40:00